Meet Kris

For more than 15 years, Kris has been passionate about buying and selling homes. He immigrated to Canada in 1990 from Lodz, Poland with his family in an effort to start a business  and fulfill the Canadian dream of endless opportunities. For the last 10 years, Kris has been involved in residential home renovation and investment properties alongside his son who shares the same passion in real estate. Starting from very little, Kris understands the value of a dollar and the work that goes into making one. This is one of the main reasons integrity is always maintained with his business – he seeks to provide services that offer good value to his clients. He works tirelessly to ensure his clients get the best price, whether they are selling their home, buying a home, or investing in a property.

Kris is a Realtor in Mississauga, but he’s also a husband to his loving wife and father to two adult sons. When Kris and his wife became empty-nesters, they decided to down-size from their home in Churchill Meadows to a loft condo in the City Centre community beside Square One. When he isn’t showing homes or organizing open houses, he either works out to stay healthy or watches his favorite TV shows, Love It or List It and Property Brothers. His passion for real estate is fueled by the relationships that he builds with his clients and partners. This passion is what drives him to stay on top of the market, continuously improving his process and seeking out the very best talent and partners to provide a best in class real estate service to his clients.

 

Kris’s Promise

To provide the most reliable service to his valued clients, Kris hires and works with experienced professionals. He invests in his own marketing team that takes cares of the presentation and marketing side of all real estate affairs. Kris’ own experience in residential renovation and investments combined with the skills and expertise of the partners he works with, come together to become an efficient, effective, professional and one of a kind real estate solution for homeowners, home buyers, and investors.

Don’t list your home, until you talk to Kris.

______________________________________________________________________________________________

Poznajcie Krisa

Od ponad 15 lat pasją Krisa jest kupowanie i sprzedawanie domów. W 1990 roku emigrował wraz z rodziną do Kanady z Łodzi w Polsce, aby założyć biznes i żyć kanadyjskim snem o niezmierzonych możliwościach. Przez ostatnich 10 lat Kris był zaangażowany w renowację domów i nieruchomości inwestycyjnych, wraz ze swoim synem, który odziedziczył po nim pasję. Jako że zaczynał od zera, Kris rozumie wartość dolara i ile pracy wymaga jego zarobienie. To jest jednym z powodów, dla których zawsze zachowuje uczciwość w prowadzeniu swojego biznesu – chce oferować usługi, które będą najlepsze dla jego klientów. Pracuje niestrudzenie, aby jego klienci dostali najlepszą cenę, niezależnie od tego czy sprzedają lub kupują dom, czy inwestują w nieruchomość.    

Kris jest Pośrednikiem a handle nieruchomościami w Mississauga, ale jest również mężem dla swojej kochającej żony, ojcem dwóch dorosłych synów. Kiedy synowie Krisa i jego żony wyprowadzili się z domu, postanowili zamienić swój dom w Churchill Meadows  na mniejsze mieszkanie w społeczności City Centre poza Square One. Kiedy nie prezentuje domów i nie organizuje dni otwartych, ćwiczy aby zachować zdrowie lub ogląda swoje ulubione programy telewizyjne, Love It or List It i PropertyBrothers.Jego pasja dla nieruchomości jest podsycana przez relacje, które buduje ze swoimi klientami oraz partnerami. Ta pasja jest tym, co napędza go do pozostawania na szczycie na rynku, ciągłego udoskonalania biznesu oraz szukania najlepszych talentów i partnerów , aby dostarczać swoim klientom najlepsze usługi związane z nieruchomościami.    

Obietnica Krisa  

Aby dostarczyć swoim klientom najlepsze usługi, Kris współpracuje z doświadczonymi specjalistami. Inwestuje we własny zespół zajmujący się marketingiem, który zajmuje się prezentacjami oraz marketingiem nieruchomości. Doświadczenie Krisa w renowacji domów i nieruchomości inwestycyjnych połączone z umiejętnościami i doświadczeniem jego partnerów, sprawia że dostarcza skuteczne, efektywne, profesjonalne i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania dot. nieruchomości dla właścicieli domów, kupujących oraz inwestorów.  

Nie wystawiaj domu na sprzedaż, zanim nie porozmawiasz z Krisem.